Dôležité informácie týkajúce sa kontaktných šošoviek AIR OPTIX® for ASTIGMATISM (lotrafilcon B):

Pre denné nosenie alebo dlhodobé nosenie až počas 6 dní a nocí pri krátko/ďalekozrakosti a astigmatizme. Riziká závažných problémov s očami (napr. vredu rohovky) sú vyššie pri dlhodobejšom nosení. Vo vzácnych prípadoch môže dôjsť k strate zraku. Môže dochádzať k vedľajším účinkom ako mierna bolesť, slabé pálenie alebo pichanie.