Noví i existujúci užívatelia kontaktných šošoviek sa musia o svoje šošovky starať, aby bolo zaručené zdravé a pohodlné videnie

Nosím kontaktné šošovky

Nosím kontaktné šošovky

Pri správnej starostlivosti vám kontaktné šošovky môžu ponúknuť zdravú, praktickú a pohodlnú možnosť korekcie zraku. Či už kontaktné šošovky skúšate prvýkrát alebo ich nosíte roky, nasledujúce tipy vám pomôžu lepšie využívať ich výhody.

Noví užívatelia kontaktných šošoviek

CIBA VISION® vám ponúka širokú škálu kontaktných šošoviek, ktoré vám poskytnú rovnako jasné videnie, aké vám poskytujú okuliare. Kontaktné šošovky majú v porovnaní s okuliarmi mnohé výhody, vrátane pohodlia a kozmetickej hodnoty.

Ak chcete vyskúšať kontaktné šošovky prvýkrát, navštívte svojho očného špecialistu, ktorý vyhodnotí potreby vášho zraku a ktorý vám pomôže vybrať najlepší typ šošoviek pre vás.

Nepretržitá profesionálna starostlivosť je dôležitá

Kvôli vašej vlastnej bezpečnosti musíte navštíviť kvalifikovaného očného špecialistu skôr, než začnete šošovky používať. V niektorých krajinách platí, že kontaktné šošovky môžu nasadzovať iba odborníci – a nie je možné si ich zakúpiť bez dohľadu očného špecialistu. Iba váš očný špecialista je dostatočne vzdelaný, vyškolený a certifikovaný, aby mohol vyšetriť vaše oči a vybrať pre ne vhodné kontaktné šošovky.

Kliknite tu, ak chcete nájsť najbližšieho očného špecialistu.

Okrem toho je nevyhnutná i následná starostlivosť očného lekára. V priebehu času sa oko mení, často bez príznakov alebo varovných signálov, takže existuje riziko, že by sa u vás mohli rozvinúť potenciálne závažné komplikácie, vrátane straty zraku. Pravidelná priebežná lekárska starostlivosť môže pomôcť uchovať zdravie vášho oka. Informujte sa u svojho očného lekára, aký je odporúčaný interval vyšetrení, obvykle to býva od 6 do 12 mesiacov.

Dodržovanie rozvrhu nosenia

Rôzne kontaktné šošovky sú vyrábané pre rôzne potreby, životné štýly a rozvrhy nosenia. Zatiaľ čo niektoré šošovky môžete mať nepretržite nasadené až jeden mesiac, iné sú určené iba na jednodňové použitie. Aby ste ochránili svoje oči pred závažnými komplikáciami, je dôležité, aby ste dodržali rozvrh nosenia, ako ho vypracuje váš očný lšpecialista. Prosíme, poraďte sa svojím očným špecialistom, ak máte nejaké otázky o správnom rozvrhu nosenia pre vaše kontaktné šošovky.

Nasadenie a vybratie kontaktných šošoviek

Je dôležité, aby ste si pred každou manipuláciou s kontaktnými šošovkami umyli, opláchli a osušili ruky. Nenasadzujte si kontaktnú šošovku do oka, pokiaľ je oko červené, podráždené alebo keď vás bolí. V týchto prípadoch by ste mali kontaktovať svojho očného špecialistu skôr, než budete s používaním kontaktných šošoviek pokračovať.

Interval výmeny kontaktných šošoviek

Rôzne kontaktné šošovky sú vyrobené z rôznych materiálov. Pretože každý materiál má iné vlastnosti, výrobcovia odporúčajú pre každý typ šošovky taký interval výmeny, aby bola zaručená jej optimálna funkčnosť. Väčšina dnes používaných šošoviek je určených pre častú výmenu. Typické intervaly výmeny sú jeden deň, 1 až 2 týždne a jeden mesiac. Poraďte sa so svojím očným špecialistom, on vám odporučí interval výmeny na základe vašej konkrétnej šošovky i vašich individuálnych potrieb.

Starostlivosť o vaše kontaktné šošovky

V závislosti od typu kontaktných šošoviek, ktoré používate, existuje mnoho rôznych možností na čistenie a dezinfekciu vašich kontaktných šošoviek. Niektoré kontaktné šošovky, ako napríklad jednodňové jednorazové kontaktné šošovky, nevyžadujú v podstate žiadnu starostlivosť – po každom použití ich jednoducho vyhodíte. Pokiaľ však nosíte kontaktné šošovky, ktoré si musíte podľa odporúčaní očného špecialistu večer vybrať a ráno znovu nasadiť, musíte ich čistiť a dezinfikovať po každom použití. Správna starostlivosť o vaše kontaktné šošovky môže napomôcť tomu, aby vaše šošovky zostali čisté a ich nosenie bolo stále pohodlné. Poraďte sa so svojím očným špecialistom, on vám poradí, ktoré riešenie je pre vás to najlepšie.

Čistá a bezpečná manipulácia s kontaktnými šošovkami

Dodržovanie riadnej osobnej hygieny a hygieny kontaktných šošoviek, dodržovanie pokynov vášho očného špecialistu a tiež pokynov výrobcov kontaktných šošoviek a výrobkov pre starostlivosť o kontaktné šošovky sú najdôležitejšie kroky, ktoré ako užívateľ kontaktných šošoviek môžete podniknúť, aby ste si ochránili zrak. Organizácia CDC uvádza na svojich webových stránkach www.cdc.gov odporúčania, okrem iného i:

 • Nechajte si pravidelne kontrolovať zrak u očného lekára.
 • Noste a vymieňajte si kontaktné šošovky podľa rozvrhu stanoveného vaším očným špecialistom.
 • Vyberte si kontaktné šošovky pred akoukoľvek činnosťou, ktorá zahŕňa kontakt s vodou, vrátane sprchovania, kúpania vo vani alebo plávania. Užívatelia kontaktných šošoviek na dlhšie použitie by mali prediskutovať možné problémy so svojím očným špecialistsom.
 • Pred manipuláciou s kontaktnými šošovkami si umyte ruky vodou a mydlom a osušte ich.
 • Kontaktné šošovky čistite podľa návodu od ich výrobcu a podľa pokynov vášho očného špecialistu.
  • Používajte čerstvý čistiaci a dezinfekčný roztok vždy, keď kontaktné šošovky čistíte a ukladáte. Nikdy opakovane nepoužívajte ani nedolievajte starý roztok.
  • Nikdy nepoužívajte fyziologický roztok alebo zvlhčujúce kvapky na dezinfekciu kontaktných šošoviek. Žiadny z roztokov nie je účinným ani schváleným dezinfekčným prostriedkom.
 • Opakovane použiteľné kontaktné šošovky skladujte v puzdre určenom na tento účel.
  • Puzdro by ste mali po každom použití vypláchnuť sterilným roztokom na kontaktné šošovky (nikdy nepoužívajte vodu z kohútika) a nechať otvorené, aby mohlo vyschnúť. Poznámka: každý viacúčelový roztok SOLOCARE AQUA® sa dodáva s puzdrom na kontaktné šošovky*, ktoré je napustené špeciálnym antimikrobiálnym prostriedkom. Vzhľadom na špeciálne vlastnosti tohto puzdra na šošovky ho musíte po každom použití zavrieť.
  • Puzdro vymieňajte aspoň raz za tri mesiace.

Nejaké problémy?

Pokiaľ spozorujete nejaké problémy s kontaktnými šošovkami, vyberte ich z očí a urýchlene sa poraďte so svojím očným lekárom. Mierna bolesť môže byť skorým príznakom závažnejšej komplikácie a včasná liečba môže mať významný vplyv na prekonanie problémov.

i Centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení [Internet]. Akantamébová keratitída: Prevencia a kontrola; [aktualizované 15. decembra 2009, citované 11. marca 2010] K dispozícii na adrese http://www.cdc.gov/acanthamoeba/prevention.html
* Toto špeciálne puzdro na šošovky by nemali používať osoby, ktoré sú alergické na striebro alebo iné kovy.

sadfasdf

Close

Email Newsletter

Close