Interval výmeny kontaktných šošoviek pre pohodlný pocit z nosenia šošoviek

Podľa režimu nosenia

Podľa režimu nosenia

Kontaktné šošovky by ste mali vymieňať a vyraďovať podľa rozvrhu vypracovaného vaším očným špecialistom, aby nosenie šošoviek pre vás bolo zdravým a pohodlným zážitkom. Na povrchu kontaktných šošoviek sa môžu usadzovať proteíny, lipidy a mikroorganizmy, preto je pre kontaktné šošovky, ktoré majú byť použité viac než raz, dôležité vyčistenie okamžite po vybratí z oka i ich vymieňanie v stanovených intervaloch.

CIBA VISION® ponúka jednodňové i mesačné kontaktné šošovky. Nedávne štúdie ukázali, že užívatelia jednodňových jednorazových a mesačných silikón-hydrogélových šošoviek omnoho lepšie dodržovali intervaly výmeny než užívatelia štrnásťdňových silikón-hydrogélových šošoviek.*1 Naše jednodňové jednorazové a mesačné kontaktné šošovky najlepšie vyhovujú spôsobu života dnešných ľudí a je pri nich najľahšie dodržať rozvrh odporúčaný očným lekárom.

INTERVAL VÝMENY KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY
Jednodňové – vymieňajte kontaktné šošovky raz denne DAILIES® AquaComfort Plus®
Focus® DAILIES® All Day Comfort
Focus® DAILIES® Toric
Focus® DAILIES® Progressives
Mesačné – vymieňajte kontaktné šošovky raz za mesiac AIR OPTIX® AQUA
AIR OPTIX® for ASTIGMATISMUS
AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA
AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL

 

Kontaktné šošovky *AIR OPTIX® AQUA (lotrafilcon B) a AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL (lotrafilcon B): Kliknite tu.
Šošovky vysoko priestupné pre kyslík. Dk/t=138 @ -3,00D. Kontaktné šošovky AIR OPTI X® for ASTIGMATISM (lotrafilcon B): Kliknite tu.
Šošovky vysoko priestupné pre kyslík. Dk/t=108 @ -3,00D, -1,25 D X 180. AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA (lotrafilcon A): Kliknite tu.
Šošovky vysoko priestupné pre kyslík. Dk/t=175 @ -3,00D.

* Pri dodržaní frekvencie výmeny odporúčanej výrobcom; vychádza zo štúdie na 1.654 užívateľoch kontaktných šošoviek v USA.
1 Dumbleton K, Woods C a kol. Dodržovanie intervalov výmeny u pacientov a lekárov v prípade silikón-gélových a jednodňových jednorazových šošoviek v Spojených Štátoch. Oko & kontaktná šošovka. 2009;35(4):164-171

RX

sadfasdf

Close

Email Newsletter

Close