Partnerstvo v oblasti inovácie a predaja výrobkov pre pokrok v oblasti starostlivosti o oči

Partnerstvo

Partnerstvo

Spoločnosť CIBA VISION® môže najlepšie plniť svoje poslanie: Spoločný záujem o zdravý zrak a lepší život prostredníctvom partnerstva so spoločnosťami a vedcami pri inováciách a uvádzaní na trh výrobkov, ktoré zlepšujú úroveň starostlivosti o zrak na celom svete.

Uvedomujeme si, že na poli výskumu a vývoja v oblasti starostlivosti o oči sa objavuje veľké množstvo inovácií. Preto je pre nás dôležité, aby sme sledovali a skúmali prácu našich kolegov v odbore a, kde je to možné, vytvárali partnerstvá tak, aby sme priniesli tieto technológie a riešenia pacientom, ktorí ich potrebujú.

CIBA VISION® vstupuje do partnerstiev, ktoré vychádzajú z našich hlavných oblastí pôsobnosti, ktoré prinesú merateľný strategický rast pre CIBA VISION® a ktoré sú v súlade s naším strategickým poslaním.

CIBA VISION®: osvedčené meno v oblasti starostlivosti o oči

Hlavné oblasti pôsobnosti
 • Kontaktné šošovky
 • Dezinfekčné a čistiace roztoky
 • Globálna výroba, distribúcia a logistika
 • Oftalmológia
 • Biokompatibilné polyméry a nátery
Pri posudzovaní možného partnerstva spoločnosť CIBA VISION® hodnotí najmä nasledujúce faktory:
 • Potenciálna návratnosť investícií
 • Distribúcia po celom svete
 • Exkluzivita
 • Strategická povaha výrobku
 • Čas do uvedenia na trh / Štádium vývoja
 • Duševné vlastníctvo (IP)
 • Ako dobre doplňuje výrobky CIBA VISION® a hlavné oblasti pôsobnosti

Spoločne s našimi partnermi budeme stále skúmať a vyvíjať novátorské prístupy, aby sme sa vyrovnali s rôznymi problémami zraku, chorobami i poruchami.

Návrhy, ktoré nie sú dôverné, môžete zaslať zástupcovi spoločnosti CIBA VISION® uvedenému nižšie a mali by obsahovať stručný popis technológie a zhrnutie navrhovaného partnerstva:

Pedro Medrano
Riaditeľ pre rozvoj podnikania a udeľovanie licencií
CIBA VISION®
11460 Johns Creek Parkway
Duluth, Georgia 30097

sadfasdf

Close

Email Newsletter

Close