Dávame zrak komunite prostredníctvom partnerstva s organizáciou Optometria dáva zrak

Spoločenský záväzok

Spoločenský záväzok

Ako popredná svetová firma v odvetví starostlivosti o zrak má CIBA VISION® spoločný záujem pomáhať ľuďom po celom svete dosiahnuť „zdravý zrak pre lepší život.” Veríme, že dosiahnutie tohto cieľa znamená osloviť komunity, v ktorých žijeme a pracujeme, venovať náš čas a úsilie a investovať do programov, ktoré chránia, zachovávajú a zlepšujú zrak a sprístupňujú starostlivosť o zrak ľuďom v rozvojovom svete.

Komunitné partnerstvo

Každý rok spolupracovníci CIBA VISION® po celom svete venujú deň ľuďom a organizáciám, ktoré sa snažia zlepšiť život vo svojich lokálnych komunitách, čím vyjadrujú svoju individuálnu oddanosť občianstvu a spoločenskú zodpovednosť. V Deň komunitného partnerstva sa spolupracovníci kolektívne zapájajú do aktivít, ktoré predstavujú zmysluplný emočný a praktický príspevok širokej škále sociálnych inštitúcií a neziskových organizácií, ako sú zariadenia dennej starostlivosti pre deti alebo seniorov.

Spoločné úsilie o zdravie zraku ľudí v núdzi

CIBA VISION® je zakladajúcim firemným sponzorom iniciatívy Optometria dáva zrak (OGS), čo je organizácia s celosvetovou pôsobnosťou, ktorá financuje rozvoj programov udržateľnej starostlivosti o zrak v rozvojovom svete a prináša dar zraku 670 miliónom ľudí po celom svete, ktorí trpia slabozrakosťou alebo slepotou.

Zamestnanci a partneri spoločnosti CIBA VISION® na celej Zemi hrdo podporujú toto úsilie o zlepšenie zraku chudobných ľudí. Spolupracujeme s OGS pri globálnom úsilí o propagáciu Svetového dňa zraku, čo je každoročná akcia zhromažďovania finančných prostriedkov a informovania o programoch, ktoré zaisťujú starostlivosť o zrak pre ľudí v krajinách bez prístupu k základným službám v tejto oblasti.

Ku koncu roku 2009 rozdelila OGS 3 milióny dolárov projektom na záchranu zraku po celom svete, pričom spoločnosť CIBA VISION® prispieva významným spôsobom prostredníctvom svojho globálneho sponzorstva, národných príspevkov i darov zamestnancov. Finančné prostriedky pomáhajú vyšetriť a poskytnúť základnú starostlivosť o zrak viac než 1,7 milióna ľudí, vyškoliť viac než 1.500 očných špecialistov a tiež vytvoriť viac než 100 centier starostlivosti o zrak a optických dielní.

Zamestnanci a partneri spoločnosti CIBA VISION® na celej Zemi hrdo podporujú toto úsilie o zlepšenie zraku chudobných ľudí.

sadfasdf

Close

Email Newsletter

Close